Виробництво електроенергії

Електрика1

Починаючи з кінця 19 століття, електричні явища відіграють дедалі більшу роль у виробництві й побуті. Електрика лежить у центрі нашої культури, починаючи від освітлення та різноманітних зручних у побуті приладів, і закінчуюючи потужними електричними двигунами, які використовуються у виробництві.

В основному призначена для використання у виробництві і побуту електроенергія виробляється електростанціями, де механічна енергія обертання парових турбін перетворюється в електричну електричними генераторами. Тепло, необхідне для нагрівання пари, яка обертає турбіни, отримують в основному за рахунок викопного палива. Крім теплових електростанцій значна частина електроенергії виробляється атомними електростанціями та гідроелектростанціями. В останньому випадку використовується відновлюване джерело енергії. Іншими відновлюваними джерелами енергії є енергія вітру, яку використовують дедалі популярніші в сучасну епоху вітрові електростанції. Пряме використання сонячної енергії можливе завдяки сонячним елементам.

Вироблена електростанціями енергія розподіляється через електричну мережу в оселі людей, на фабрики й заводи.

Окрім виробництва й розподілу електричної енергії через мережу, широко використовуються також такі джерела електричної енергії, як електрохімічні батареї та акумулятори, які дозволяють отримати електричний струм невеликої напруги, потрібної для роботи переносних електронних приладів.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Напишіть відповідь write answer: